top of page

DERyBINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO PROGRAMA

Šiuolaikinis žmogus, gyvenantis pokyčių ir nuolatinio skubėjimo, vis atsirandančio nuovargio  ir nesibaigiančių darbų ritmu, turi gebėti prisitaikyti prie esamos situacijos ir valdyti atitinkamas kompetencijas. Kompetencijas, kurios jam leistų ne tik kelti savo profesinį meistriškumą, tačiau tuo pačiu gerinti savo asmeninio gyvenimo kokybę.

Žmonių elgesyje vyksta didžiuliai pokyčiai. Dabartinis žmogus, kiekvieną dieną darosi vis sumanesnis, greitesnis, išrankesnis. Tad gero derybininko užduotis – prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Pajausti, suprasti kiekvieną pašnekovą. Atrasti ir pabrėžti kiekvieno žmogaus išskirtinumą. Geras derybininkas turi gebėti užmegzti kontaktą, užduoti tikslius klausimus, aktyviai klausytis, pateikti aiškų ir argumentuotą pasiūlymą, valdyti prieštaravimus ir sėkmingai užbaigti derybas.

Ši programa skirta derybinių įgūdžių tobulinimui, suvokiant savo nuostatų įtaką bei svarbą, galutiniam derybų rezultatui, mokant tiksliai ir kruopščiai pasiruošti deryboms ir žinant bei taikant laiko patikrintas įvairias derybų bei savo pozicijos įtvirtinimo metodikas.

 

Mokymų programos trukmė:

 1. Internetinė apklausa prieš mokymus (savaitė prieš mokymus);

 2. 8 val. mokymai;

 3. Follow up sesija (90 min.) - 2 savaitės po mokymų.

 

 

Detalizuota programa

 

1 mokymų programos dalis:

 

„Asmeninių nuostatų įtaką derybų rezultatui. Derybų proceso valdymas ir savo pozicijos įtvirtinimas”

Tikriausiai pastebite, kad derybų sėkmė priklauso ne tik nuo derybų proceso ar sklandaus sprendimų priėmimo. Derybų rezultatą esmingai lemia derybininkų nuostatos – nusiteikimas kurti ryšį su kita derybininkų puse ir išpildyti visas derybų sėkmę užtikrinančias užduotis. Pasitaiko, kad prastas nusiteikimas veda į nerimą ar baimes, kurios savo ruožtu trukdo sklandžiam ir drąsiam derybų procesui. Kai nusiteikimas būna tvirtas, derybininkai ryžtingiau imasi veiksmų  - būna pro-aktyvūs bei pasitiki savimi net ir sudėtingose situacijose.

Derybos - tai toks bendravimo būdas, kai šalys, siekdamos skirtingų tikslų ir laikydamosi skirtingų pozicijų, bando rasti jas abi tenkinantį sprendimą. Kaip atstovėti savo poziciją, kaip pakeisti kitos pusės nuostatas ir sėkmingai užbaigti derybas?

 

Pirmos mokymų dalies temos:

 • Kas yra derybos ir kodėl jos svarbios?

 • Asmeninių nuostatų įtaką derybų rezultatui. Psichologiniai barjerai, neleidžiantys drąsiau ir ryžtingiau veikti;

 • Derėjimosi stiliai: draugiškas - nedraugiškas;

 • Pasiruošimo deryboms sudedamosios: tikslai, informacija, nuolaidos, strategija/taktika, užduotys;

 • Populiariausios derybų taktikos. Jų taikymas ir jų „apėjimas“;

 • „Teisingi“ ir „neteisingi“ klausimai, bendraujant derybose;

 • Aktyvaus klausymo svarba;

 • I praktinė užduotis grupėmis. Derybų užduotis. Pasiruošimas deryboms. Derybos (flimavimas). Filmuotos medžiagos peržiūra ir aptarimas.

 

Šios mokymų dalies rezultatas:

 • Dalyviai įgys daugiau aiškumo ir pasitikėjimo savimi situacijose, kuriose jie neišnaudoja savo kaip derybininkų potencialo. Jie geriau supras savo savijautą, savo elgesio motyvus ir galės keisti savo elgesį ne atsitiktinai, o sąmoningai ir suplanuotai. Jie išmoks tvarkytis su sudėtingomis, emociškai sunkiomis derybinėmis situacijomis pirmiausia keisdami savo požiūrį ir geriau suvokdami kitus derybų dalyvius.

 

2 mokymų programos dalis: 

„Psichologinis derybų faktorius. Kaip „perskaityti“ kitą derybininkų pusę ir sukurti pasitikėjimu grįstus santykius?”

 

 • Pasitikėjimo kūrimas derybose: Dan Adams metodika „Pasitikėjimo trikampis“ (uždarumas, atvirumas, bendradarbiavimas) – kaip „nuskaityti“ kitą derybininką, užmegzti su juo emocinį ryšį ir kalbėti „ta pačia kalba“?

 • Metaprogramos ir metaprograminio profilio (MPP) metodas. Metaprogramos tai psichologiniai filtrai - būdai, kaip žmogus apdoroja iš išorinio pasaulio gaunamą informaciją ir kaip po to ją naudoja, priimdamas atitinkamus sprendimus. Metaprograminio profilio metodas yra psichologinis instrumentas, kuris padeda išsiaiškinti svarbiausius žmogaus mąstymo būdo ypatumus ir prognozuoti, kaip jis gali pasielgti įvairiose situacijose. Žinant pagrindines metaprogramas bei būdus kaip jas atpažinti, galima sudaryti asmens (tiek savo tiek kitų, derybose dalyvaujančių asmenų) metaprograminį profilį. Tuo būdu prognozuojant kitos pusės veiksmus ir stiprinant savo poziciją derybose.

 • R. Diltso “Kalbos fokusai (kūlverstukai)”.  Kalbos fokusai tai - derybų partnerio dėmesio perkėlimas nuo vieno įsitikinimo aspekto prie kito, apie kurį jis net nebuvo pagalvojęs. Psichologiškai toks dėmesio perkėlimas gerokai transformuoja situacijos suvokimą ir padaro žymų poveikį tam įsitikinimui, kuriuo vadovaujasi pašnekovas. Profesionaliai parinkti kalbos fokusai per labai trumpą laiką gali kardinaliai pakeisti žmogaus požiūrį, kuriuo jis vadovavosi galbūt ne vieną mėnesį ar net ne vienerius metus. Tai - specialios lingvistinės priemonės, kurių pagalba mes galime:

 1. Sustiprinti arba susilpninti jau esančius įsitikinimus;

 2. Visiškai panaikinti pasirinktus įsitikinimus;

 3. Sukurti naujus įsitikinimus;

 4. Perimti iniciatyvą į savo rankas.

 • II praktinė užduotis grupėmis. Derybų užduotis. Pasiruošimas deryboms. Derybos (flimavimas). Filmuotos medžiagos peržiūra ir aptarimas.

 • Mokymų apibendrinimas.

 

Šios mokymų dalies rezultatas:

 • Dalyviai įgys naujų ir pastiprins jau esamus derybinius įgūdžius. Įgys daugiau patirties, valdant  sunkias derybines situacijas: atpažįstant kitos derybų pusės dominuojančius įsitikinimus ir nuostatas, gebant jas susilpninti, tuo būdu įtvirtinant savo derybines pozicijas.

bottom of page