top of page

komunikacija komandoje. nuo grupės prie komandos

Pagal PATRICK LENCIONI metodiką:
 

„FIVE DYSFUNCTIONS OF A TEAM“
 

(Penkios komandos disfunkcijos – kliūtys)

Tai komandinio Koučingo sesija (trukmė pasirinktinai: nuo 8 iki 16 valandų), kuri remiasi vieno žymiausių pasaulyje, komandos formavimo, valdymo bei komunikacijos specialisto, knygų autoriaus - Patrick Lencioni metodika. Ši metodika - tai 30 metų praktinio darbo visame pasaulyje, su pačiomis
įvairiausiomis komandomis, rezultatas. Ši metodika – tai puikus būdas komandos nariams geriau pažinti save, savo kolegas, pamatyti savo kasdienį darbą iš šono ir nuspręsti: kur esam stiprūs, o kur reikia tobulėti.

 

Ši metodika – tai jūsų komandos kelias į naujas aukštumas.

Sesijos tikslai:

 

 1. Geriau pažinti save;

 2. Geriau pažinti savo kolegas;

 3. Suvokti savo vietą komandoje;

 4. Kartu kurti Svajonių komandą.

 

Pirmas šios komandinio koučingo sesijos klausimas dalyviams yra kas jūs: Grupė ar Komanda?

 

KOMANDA:                                                                                  

•SANTYKIAI: TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ
•ORIENTACIJA: BENDRAS ĮSIPAREIGOJIMAS
•TIKSLAI: PATYS GEBA FORMULUOTI TIKSLUS
•SPRENDIMAI: SPRENDIMUS PRIIMA KARTU

 

Ir koks bebūtų atsakymas, vien jau šis klausimas - tai jau didelė priežastis susimąstyti: o nuo ko gi
priklauso, kas lemia, ką reikia daryti, kad taptumėm dar geresni, nei buvom vakar, dar stipresni, nei esam šiandien?

 

Koks yra sėkmingos, svajonių komandos receptas?

 

Šios komandinio koučingo sesijos metu dalyviai supažindinami su 5 didžiausiais komandos pavojais
(disfunkcijomis). Užtenka turėti tik vieną iš šių disfunkcijų ir jau atsiranda didžiulis pavojus komandai. Net viena disfunkcija, tarsi virusas, gali pradėti ardyti pačias sėmingiausias komandas.

 

Taigi kokios tos 5 disfunkcijos? Kokie tie didieji komandos pavojai?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesijos metu dalyviai dirba mažomis grupėmis. Tokio darbo idėja - identifikuoti:
 

1. Ar mes esam komanda ar tik grupė? Ir koks yra skirtumas tarp komandos ir grupės?
2. Ar šie 5 pavojai egzistuoja mūsų komandoje? Jei taip, tai kaip jie pasireiškia mūsų komandoje?
3. Kaip transformuoti šiuos pavojus į pozityvias galimybes?
4. Kaip gerai mes pažįstam vienas kitą? Ko mums trūksta?
5. Koks yra mūsų komandos sėkmės kelias?

 

Kiekvienas (iš 5) pavojų yra aptariamas atskirai grupėse.

 

Taip pat, mokymų metu, naudodami Neurolingvistinio programavimo metodą (NLP), gilinsimės į:

 • metaprogramas ir savo bei kolegų metaprograminius profilius (Metaprogramos – tai tipologija. Metaprogramos – tai psichologinių filtrų rinkinys, lemiantis: kokią informaciją žmogus priima (atmeta) iš aplinkos. Kaip gaunama informacija yra apdorojama. Kaip yra reaguojama į išorinio pasaulio įvykius. Tai - Tipologinis metodas, padedantis nustatyti tiek savo, tiek aplinkinių mąstymo būdą bei rasti tiksliausius prisiderinimo bei efektyvaus komunikavimo variantus;

 • kolegų kalibravimą ir raporto (darnos) su kitais sukūrimą;

 

 

Koncentruosimės į 7 esminius klausimus:

 

 1. Ko savo komandoje aš vengiu?

 2. Kokias situacijas apeinu?

 3. Ko šiam momentui neišnaudoju?

 4. Kur neišnaudoju savo potencialo?

 5. Kokios mano nuostatos, ribojantys įsitikinimai slepiasi už šių vengimų?

 6. Ką galiu padaryti jau dabar?

 7. Kaip metaprograminio profilio (MPP) žinojimas gali man padėti geriau pažinti save, savo kolegas bei rasti savo vietą komandoje?

 

Praktiškai išbandysime Geštalto teatro terapijos metodus (pasakyti kaip sukurti Santykį su kolega nepakanka, reikia VEIKTI, kad geštaltas (t.y. sena patirtis, suformavusi tam tikrą reakcijos būdą) užsidarytų ir atsirastų vietos naujam patyrimui, taip pat naujam sąmoningumo lygiui. Teatre nėra jokių tabu, čia neegzistuoja įprastos moralės formos, viskas tėra fikcija. Būtent toks patyrimas išlaisvina, suteikia galios pabūti įvairiausiomis savasties versijomis.Teatro metodai leidžia  mokymų metu pristatytus „įrankius“ išbandyti praktiškai, teatro  - vaidmenų žaidimo dėka, o geštalto terapeuto  - mokymų trenerio klausimas “Ką tai sako apie Tave?” padeda įgytą naują patirtį iš teatro integruoti į gyvenimą).

 

 

Darbo mažose grupelėse rezultatai yra pristatomi viešai visoms grupėms. Tada, su koučo pagalba, visos grupės dirba ties finaline išvada – veiksmų planu:
 

1. Kaip tiksliai mums reikia transformuoti šiuos pavojus į galimybes mūsų komandoje?
2. Ką kiekvienas iš mūsų turi padaryti, kad iš grupės virstumėm komanda?

 

Veiksmų planai yra pristatomi. Tuomet visa grupė, bendrai iš atskirų planų, sukuria vieną bendrą
veiksmų planą.

 

Šios sesijos tikslas: 5 pavojus paversti 5 galimybėmis, leidžiančiomis sukurti stiprią ir efektyvią komandą:

Efektyvios komandos savybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėkmingos komandos receptas pagal P. Lencioni

 • Sėkmingos komandos paslaptis susijusi ne su sudėtingų teorijų įsisavinimu, bet su sugebėjimu

suderinti sveiką protą, užsispyrimą ir nepaprastą drausmę.

 • Savo tikslą pasiekia ne tos komandos, kurios sugeba surinkti talentingiausias asmenybes, bet tos,

kuriose palaikomi paprasti žmogiški santykiai.

 • Šie santykiai ir nebijojimas būti pažeidžiamiems komandoje leidžia įveikti Vakarų visuomenei  

būdingas nuostatas, kurios trukdo augti pasitikėjimui, konstruktyviai konfliktuoti, būti
užsispyrusiam ir atsakingam, ryžtingai siekti bendro rezultato.

Ir galiausiai…

 

Dalyviai turi užtvirtinti dienos sesijos darbą, savo didžiule jėga ir pozityviais įsitikinimais. Tad sesijos pabaiga:

 • Ėjimas per stiklus

Arba (jei leidžia oro sąlygos)

 • Ėjimas per žarijas

 

Kodėl?

Žinios kaip eiti per žarijas (ar stiklus) gali gerokai pagerinti mūsų gyvenimus! Net jei to nepadarom fiziškai, vien to žinojimas gali padaryti mus sveikesniais ir padidinti mūsų vidinę motyvaciją. Kodėl? Nes šie ėjimai demonstruoja kaip mūsų mintys gali įtakoti absoliučiai viską mūsų gyvenimuose. Mintys keičia smegenų chemiją, o tai keičia viso kūno chemiją. Mąstantys pozityviai gyvena visiškai kitokius gvenimus nei tie, kurie mąsto negatyviai. Jų streso lygis gerokai žemesnis, o tai lemia puikius rezultatus. Taigi, pabandom!

GRUPĖ:

•SANTYKIAI: NEPRIKLAUSOMI VIENAS NUO KITO
•ORIENTACIJA: INDIVIDUALUS ĮSIPAREIGOJIMAS
•TIKSLAI: TIKSLUS FORMULUOJA KITI
•SPRENDIMAI: KONFORMUOJA

5 disfunkcijos.PNG
efektyvios komandos savybes.PNG
bottom of page